pro

Студија за процес на истекување на киселина на хидротретирачки катализатор базиран на Co Mo

Методологијата на површинска реакција (РСМ) беше искористена за проучување на процесот на лужење на азотна киселина на отпад од катализатор на хидро-третман на база на Co Mo. Целта на оваа студија беше да се воведат СО и Мо од потрошениот катализатор во растворувачот во форма на растворлив во вода, за да се олесни последователното прочистување и обновување и да се реализира безопасен третман и искористување на ресурсите на цврстиот отпад, Реакција сооднос на температура и цврста течност. Главните фактори на влијание беа утврдени со методологијата за реакција на површината, а воспоставена е и равенката на моделот на параметрите на процесот и стапката на истекување на кобалт и молибден. Под оптимални услови на процеси добиени со моделот, стапката на истекување на кобалт беше повеќе од 96%, а стапката на истекување на молибден беше повеќе од 97%. Тоа покажа дека оптималните параметри на процесот добиени со методот на реакција на површината се точни и сигурни и може да се користат за водење на реалниот процес на производство


Време на објавување: ноември-05-2020 година