pro

Активирана алумина

  • Активирана алумина

    Ние нудиме комплетни сериски типови на алумина за да ја задоволите вашата примена во нормален гас и сушење, обработка на ПСА. Катализатори на алумина како адсорбенти за прочистување на производството на полимер (PE), отстранување на CS2, COS и H2S, отстранување на HCl од гасови, отстранување на HCl од јаглеводородни течности, сушење, прочистување (повеќестепен).