pro

Активиран јаглерод

  • Активиран јаглерод

    Нашите активирани јаглероди главно се користат за обработка на водород PSA за отстранување на соединенијата C1 / C2 / C3 / C4 / C5 во резервата за исхрана, отстранување на жива при прочистување на природен гас.