pro

Реформа на катализаторите

  • Реформа на катализаторите

    Ние нудиме целосни сериски катализатори за континуирана реформација на каталитичката обработка (CCR) и полу-регенерација на каталитичката обработка (CRU) за вашите изборни апликации за добивање на целни производи за бензин и BTX.