pro

Други катализатори

  • Други катализатори

    Ние исто така нудиме сериски и групни катализатори што се користат во петрохемиска и хемиска обработка на природен гас, како што се катализатори и адсорбенти во единица синтетички амонијак, единица за производство на водород, катализатор на ацетилен хидрогенизација при обработка на ЈП, катализатор на дехидрогенација на пропан и така натаму.