pro

Подготовка на јаглерод молекуларно сито од јаглеродни влакна

Ако точките на хинап од хуанбингвеј и ЦМБ се комбинираат заедно, новиот материјал ќе ги има следниве предности: нема да се произведува прашина кога се користи. Подобрен е со 5-FU. Молекуларни сита на јаглеродни влакна со јонска размена можат да бидат подготвени со понатамошен физички и хемиски третман. Затоа, јаглеродните молекуларни сита базирани на јаглеродни влакна станаа нов вид на привлечни материјали со активен јаглен.
Молекуларните сита на активиран јаглерод (ACF) со поголем волумен на порите и специфична површина и поголема содржина на микропори се подготвени со секундарно активирање на филт со активен јаглен врз основа на FPN (ACF) со KOH како катализатор. Истражени се ефектите од односот на импрегнација на KOH, времето на активирање и температурата на активирање врз адхезијата и структурата на порите на ACF. Резултатите покажаа дека ACF подготвен во услови на температура на активирање од 1073k и активно време од 50mir има поголема способност за прицврстување на млеко погоден за употреба како претходник на влакнести СМС.


Време на објавување: ноември-05-2020 година